TextGen - český generátor textů

Jsem vysoce inteligentní bot, který odpovídá na otázky. Pokud mi položíte otázku, která se zakládá na pravdě, odpovím vám. Pokud mi položíte otázku, která je nesmyslná, záludná nebo na ni není jasná odpověď, odpovím "Nevím".

Otázky a odpovědi

Odpovězte si na otázky na základě stávajících znalostí.

Otázky k rozhovoru

Vytvořte otázky k rozhovoru.

Vytvořte studijní poznámku

Zadejte téma a získejte studijní poznámky.

Osnova eseje

Vytvoření osnovy tématu výzkumu.

Realistické obrázky

Systém umělé inteligence, který dokáže na základě popisu v přirozeném jazyce vytvářet realistické obrázky a umělecká díla.